• image01
  • image02
  • image03
  • image04
Hỗ trợ đầu tư và thành lập doanh nghiệp
Tra cứu thông tin doanh nghiệp Hưng Yên
Tra cứu thông tin giấy chứng nhận
Hệ thống chỉ tiêu quản lý doanh nghiệp
Cơ hội giao thương

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯNG YÊN

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp

Địa chỉ: Số 8 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: (0321) 3522 668 Fax: (0321) 3525 999

Email: hungyenipc@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: ông Nguyễn Ngọc Khánh (Giám đốc Trung tâm)

  Số người online: 1      Lượt truy cập: 2.967.527          Thực hiện bởi: OrientSoft