Loại hình:

Kết quả 1 - 20 trong khoảng 15 doanh nghiệp trên địa bàn Xã Phụng Công .

Loại hình: Công ty TNHH một thành viên
Số ĐKKD: 0900246091 - Ngày cấp: 08/06/2010
Người đại diện: ĐÀO VĂN TOÀN
Địa chỉ: Khu đất dịch vụ lô số 1, thôn Bến, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Công ty TNHH một thành viên
Số ĐKKD: 0900582181 - Ngày cấp: 02/06/2010
Người đại diện: TRỊNH VĂN THÀNH
Địa chỉ: Thôn Đại, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Công ty TNHH một thành viên
Số ĐKKD: 0900575875 - Ngày cấp: 28/05/2010
Người đại diện: PHẠM THỊ LUYẾN
Địa chỉ: Thôn Tháp, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Công ty TNHH một thành viên
Số ĐKKD: 0900536273 - Ngày cấp: 11/03/2010
Người đại diện: TRƯƠNG MẠNH QUÂN
Địa chỉ: Thôn Khúc, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Công ty TNHH một thành viên
Số ĐKKD: 0900454158 - Ngày cấp: 15/07/2009
Người đại diện: PHẠM THỊ SẠCH
Địa chỉ: Thôn Khúc, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Công ty cổ phần
Số ĐKKD: 0900449278 - Ngày cấp: 26/06/2009
Người đại diện: BÙI VĂN ĐÌNH
Địa chỉ: Phố Chợ, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Tình trạng: Đã chuyển đổi loại hình
Loại hình: Công ty cổ phần
Số ĐKKD: 0900247602 - Ngày cấp: 05/05/2009
Người đại diện: ĐỖ KHẮC THẮNG
Địa chỉ: Thôn Đầu, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân
Số ĐKKD: 0501000532 - Ngày cấp: 07/04/2008
Người đại diện: CAO VĂN TIỆP
Địa chỉ: Thôn Đại, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Số ĐKKD: 0900273539 - Ngày cấp: 07/08/2007
Người đại diện: NGUYỄN TRUNG THÀNH
Địa chỉ: Thôn Bến, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân
Số ĐKKD: 0900289634 - Ngày cấp: 12/12/2006
Người đại diện: NGUYỄN VĂN QUANG
Địa chỉ: Phố Văn Giang, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Công ty cổ phần
Số ĐKKD: 0502000554 - Ngày cấp: 17/04/2006
Người đại diện: ĐỖ KHẮC THẮNG
Địa chỉ: thị trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân
Số ĐKKD: 0501000313 - Ngày cấp: 30/03/2006
Người đại diện: VŨ QUANG HUY
Địa chỉ: Đường 179, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân
Số ĐKKD: 0501000296 - Ngày cấp: 12/01/2006
Người đại diện: ĐỖ VĂN NHÌ
Địa chỉ: Đường 179, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Số ĐKKD: 0502000241 - Ngày cấp: 08/03/2004
Người đại diện: TRẦN VĂN HỢP
Địa chỉ: Thôn Nhuận Tháp, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Doanh nghiệp tư nhân
Số ĐKKD: 0501000144 - Ngày cấp: 11/02/2004
Người đại diện: ĐỖ VĂN THẮNG
Địa chỉ: Xã Phụng Công, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Tình trạng: Đang hoạt động
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ Doanh nghiệp

Địa chỉ: Số 8 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: (0321) 3522668 Fax: (0321) 3525999

Email: hungyenipc@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Ngọc Khánh (Giám đốc Trung tâm)

Cổng phát triển trên DotNetNuke, thực hiện bởi OrientSoft Hỗ trợ bởi Hỗ trợ bởi GTZ