CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 68
Tên Tiếng anh:No 68 transport construction joint stock company
Tên viết tắt:68., JSC
Loại hình doanh nghiệp:Công ty cổ phần
Địa chỉĐường 206, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại0983 990553
Email:
Website:
Tình trạng hiện tại:Đang hoạt động
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế::0900599114
Ngày cấp21/07/2010
Người đại diện:Cao Thế Liêm
Nơi thường trú:Thôn Thị Trung, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Ngành nghề kinh doanh: Khảo sát địa hình, địa chất công trình và địa chất thủy văn các công trình
Lập quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A
Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, kỹ thuật hạ tầng đô thị
Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 500 KV
Lập dự án đầu tư, thẩm tra dự án đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi, nông nghiệp, công nghiệp, công trình dân dụng, hạ tầng đô thị
Thiết kế quy hoạch tổng thể, kiến trúc nội thất, ngoại thât đối với: công trình dân dụng, hạ tầng đô thị
Thiết kế các công trình giao thông, công trình thủy công
Thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, công trình công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị
Lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán các công trình: giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp, xây dựng dân dụng, kỹ thuật hạ tầng đô thị
Thẩm tra dự án, thiết kế và tổng dự toán các công trình: giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp, xây dựng dân dụng, kỹ thuật hạ tầng đô thị
Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị, hợp đồng kinh tế các công trình: giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp, xây dựng dân dụng, kỹ thuật hạ tầng đô thị
Tư vấn giám sát xây dựng các công trình: giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp, xây dựng dân dụng, kỹ thuật hạ tầng đô thị
Thi công các công trình công cộng, công viên, cây xanh đô thị
Trang trí nội thất, ngoại thất công dân dụng, công trình công nghiệp
San lấp, chuẩn bị mặt bằng
Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng
Gia công chế tạo các sản phẩm phục vụ chế tạo cơ khí và công trình công nghiệp, sản phẩm cơ khí xây dựng
Dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách đường bộ
Vốn điều lệ:3,000,000,000